Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Κουτσουδάκη