Το κτίριο περιλαμβάνει τρεις διακεκριμένες κατοικίες με κοινή είσοδο, κλίμακα και ανελκυστήρα. Οι κατοικίες των ορόφων αποτελούνται από είσοδο, καθιστικό, τραπεζαρία και γραφείο που διαχωρίζονται με κινητούς συρόμενους τοίχους και έχουν την δυνατότητα να ενοποιούνται σε ένα μεγάλο ενιαίο χώρο υποδοχής. Ο υπόλοιπος χώρος περιλαμβάνει τρεις κοιτώνες, δύο λουτρά, μαγειρείο και αποθήκη. Οι συρόμενοι τοίχοι, τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα, τα πατώματα, τα δάπεδα των εξωστών και όλα τα έπιπλα είναι κατασκευασμένα από σκληρό ανθεκτικό ξύλο αφρικής. Η φέρουσα κατασκευή είναι από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα βαμμένο με λευκό χρώμα και οι εξωτερικοί τοίχοι από διπλές δρομικές πλινθοδομές με επένδυση από προκατασκευασμένες πλάκες τσιμέντου και ορυκτού θερμομονωτικού πετρώματος.