Διπλωματική εργασία στην έδρα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων του Κ. Κιτσίκη, με τον Χ. Λεμπέση