1ο βραβείο πανελλήνιου αρχ/κού διαγ/σμού Υπουργείου Παιδείας, με τους Σ. Κονταράτο, Ν. Σαπουντζή και Π. Ψωμόπουλο