Αρχ/νες-πολεοδόμοι Α. Σπανός, Π. Βασιλειάδης, αρχ/νες Κ. Δεκαβάλλας, Β. Γρηγοριάδης, Σ. Κονταράτος, Β. Μπογάκος, Ν. Σαπουντζής