Ο σχεδιασμός των επίπλων έγινε από τον Νίκο Ζωγράφο.