1ο βραβείο Β’ σταδίου αρχ/κού διαγωνισμού και ανάθεση μελέτης, με τους Ν. Βαλσαμάκη και Κ. Δεκαβάλλα