ένα από τα 4 ισότιμα 1α βραβεία, με τους Κ. Δεκαβάλλα και Ν. Βαλσαμάκη