Πανελλήνιος αρχ/κός διαγ/σμός, 3ο βραβείο, με τους Σ. Κονταράτο, Ν. Σαπουντζή