Πορτραίτο του Βασίλη Μπογάκου από τον Τάκη Μάρθα (περ. 1965)